12. únor 2015 @ 13:30

Je nutné, aby každý majitel připojovaného domu přesně označil místo a hloubku výpustního bodu odpadů ze svého domu. To se musí zjistit na místě se znalostí věci a fyzicky nejlépe výkopem, odměřením ve sklepních prostorách nebo jiným způsobem, nikoli odhadem. Toto stanovení je nutné pro vybudování veřejné části domovní přípojky správným směrem k místu napojení na soukromou část přípojky. Budování veřejných částí přípojek před nebo případně za plot pozemku přiléhající k napojovanému domu totiž už započalo.

 Naše dosavadní zkušenosti jsou veskrze špatné, majitelé si už nevzpomínají na místo výtoku splašků z domu a stavební četa pak zdlouhavě pátrá po pozemku a náklady obce se zbytečně zvyšují. Nejvhodnějším způsobem označení místa a hloubky napojení je čára křídou na domě nebo kolík v terénu a uvedení hloubky při osobní návštěvě odpovědného pracovníka (nejčastěji starostky nebo místostarosty). Každého majitele domu, ke kterému vede veřejná část přípojky, navštívíme a ten podpisem potvrdí umístění a hloubku napojení, popřípadě v mapce označí další jemu známé vedení ostatních sítí v trase nebo v okolí přípojky (voda, plyn, elektřina, případně veřejné osvětlení a telefon).

Kde se majitel rozhodne využít část svého stávajícího vedení k septiku, tak v terénu místo označí kolíkem a samozřejmě sondou nebo pohledem do septiku/jímky zjistí příslušnou hloubku pro přepojení.

Při napojení veřejné části k soukromé části přípojky je také nutné vzít v úvahu, že dešťové vody nesmí být v žádném případě svedeny do nové kanalizace. Pro dešťovou vodu slouží původní stará kanalizace.

Pokud nebude známo přesné místo a hloubka vyústění splaškových odpadů z domu, stavební firma Eurovia/Syner nebude moci onu veřejnou část budovat, provede pouze odbočku na hlavní stoku a pak celou přípojku bude hradit majitel připojované nemovitosti. Je tedy v zájmu každého majitele připojovaného domu místo a hloubku napojení přesně označit.

 K vlastnímu přepojování samozřejmě dojde až po zprovoznění čistírny odpadních vod a hlavní stokové sítě, tj. nejdříve v červnu 2015. K úplnému přepojení všech domů v Košťálově a v Kundraticích musí dojít do podzimu letošního roku. Také plánovaná dotace na vybudování soukromé části přípojky bude zastupitelstvem obce Košťálov poskytována pouze v tomto roce, pravděpodobně do listopadu 2015.

 Informace vám sdělíme osobně na Obecním úřadě i telefonicky, popř. mailem:

 mail                                                                            obec@kostalov.cz

Lenka Cincibusová, starostka                                   604 642 731

Milan Havlík, místostarosta                                       734 538 413

Ing. Kurz Jaroslav, odp. pracovník stavby                725 649 710

 

Vážení majitelé domů proveďte tedy vyhledání místa a hloubky napojení už nyní,

při naší návštěvě to jednání urychlí a zjednoduší.

                                                                                                                       Milan Havlík, místostarosta

Komentáře
Komentujte tento článek
Nadpis:Text:

Jméno:

e-mail:

Opište písmena z obrázku:
CAPTCHA