Farní sbor ČCE v Libštátě
Přidal admin, 04.04.2013 00:00:00
Farní sbor ČCE v Libštátě
Vás zve na přednášku lékaře, kazatele, nakladatele a poutníka

MUDr.Zdeňka Susy
TĚLO A DUŠE VE ZDRAVÍ A NEMOCI
v neděli 21.dubna 2013 od 10,30 hodin ve sborovém sále
na evangelické faře v Libštátě

Přednáška navazuje na bohoslužby - poslouží nám a kázat bude též bratr Susa.

Na Vaši účast se těší staršovstvo