Info k dani z nemovitostí 2014
Přidal admin, 19.10.2013 13:00:00
V důsledku platnosti nového občanského zákoníku od 1.1.2014 došlo k rekodifikaci navazujících právních předpisů včetně daňových.
Jednou ze změn je i novelizace zákona o dani z nemovitostí zákonným opatřením č.344/2013 Sb., kterou došlo k terminologickým změnám, včetně změny názvu zákona na zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
Věcné změny, které se dotknou poplatníků jsou zjednodušeně popsány v přiložené tiskové zprávě GFŘ.
Podrobné novinky
V důsledku platnosti nového občanského zákoníku od 1.1.2014 došlo k rekodifikaci navazujících právních předpisů včetně daňových.
Jednou ze změn je i novelizace zákona o dani z nemovitostí zákonným opatřením č.344/2013 Sb., kterou došlo k terminologickým změnám, včetně změny názvu zákona na zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
Věcné změny, které se dotknou poplatníků jsou zjednodušeně popsány v přiložené tiskové zprávě GFŘ.
 
Poplatníci budou stejně jako v minulosti podávat přiznání do 31. ledna 2014 jen v případě změn rozhodných pro vyměření daně, tj. např. změně vlastníka nemovité věci, změně užívání stavby, apod., nikoli v případech např. změny cen půdy, koeficientů, apod.
Všem poplatníkům bude jako v minulých letech zaslána složenka tak, aby mohli daň uhradit do 31.5.2014, resp. u daní nad 5.000,- Kč v daných termínech splátek.
 
Jednou ze změn, kterou poplatníci musí zohlednit podáním přiznání k dani z nemovitých věcí jsou změny parcel vlivem „digitalizace“ katastrálního území Košťálov. Blíže viz příloha DNe 2014.
 
Pro Vaši informaci ještě uvádíme, že došlo též k nahrazení stávajícího zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí zákonným opatřením č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí.
Důsledkem je mimo jiné zrušení daně dědické, převedení daně darovací pod daň z příjmů. Poplatník, předmět daně a termín podání přiznání z nabytí nemovitých věcí jsou v podstatě totožné jako v minulosti a výčet změn je nad rámec této informace. Bližší info se poplatníci dozví u svého správce daně nebo na webu www.financnisprava.cz .

Změny u daně z nemovitostí - jak se nás dotknou? (příloha č. 1)

Info k digitalizaci katastru (příloha č. 2)