Návrh rozpočtu Svazku obcí Košálov Libštát na rok 2017
Přidal admin, 03.03.2017 14:40:50
Návrh rozpočtu Svazku obcí Košálov Libštát na rok 2017 je v elektronické podobě na úřední desce webových stránek obce Košálov a městysu Libštát, v listinné podobě na úředních deskách obou obcí a k nahlédnutí na úřadech obou obcí v úředních hodinách až do jeho schválení.