Oznámení o zveřejnění dokumentů rozp. hospodaření
Přidal admin, 12.10.2017 00:00:00
Obec Košálov, IČ: 00275841
oznamuje  tímto,  že  uvedené  dokumenty  jsou  elektronicky zveřejněny na webových stránkách obce:  http://www.kostalov.cz
Písemná  forma  dokumentů  v plném  rozsahu  je  k nahlédnutí  v kanceláři Obecního  úřadu Košálov na  adrese  512  02  Košálov  č.p. 201 v úředních hodinách.