Oznámení o zveřejnění
Přidal admin, 15.05.2018 15:20:03
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Košálov, IČ: 00275841
oznamuje tímto, že uvedené dokumenty jsou elektronicky zveřejněny na webových stránkách obce:  http://www.kostalov.cz

Podrobné novinky
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Košálov, IČ: 00275841
oznamuje tímto, že uvedené dokumenty jsou elektronicky zveřejněny na webových stránkách obce:  http://www.kostalov.cz

Písemná forma dokumentů v plném rozsahu je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Košálov na adrese 512 02 Košálov  č.p. 201 v úředních hodinách.

Dokumenty:

Návrh závěrečného účtu obce Košálov 2017
Příloha k ZÚ č. 1 – Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017
Příloha k ZÚ č. 2 - Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
Příloha k ZÚ č. 3 – Komentář  k  ZÚ

vyvěšeno 15.5.2018