Oznámení o zveřejnění dokumentů rozp. hospodaření
Přidal admin, 19.06.2018 17:10:50
Obec Košálov, IČ: 00275841
oznamuje  tímto,  že  uvedené  dokumenty  jsou  elektronicky  zveřejněny  na
webových stránkách obce:  http://www.kostalov.cz

Písemná  forma  dokumentů  v plném  rozsahu  je  k nahlédnutí  v kanceláři
Obecního  úřadu  Košálov  na  adrese  512  02  Košálov č.p.  201  v úředních
hodinách.

Dokumenty:
Závěrečný účet obce Košálov za rok 2017 (včetně příloh)
Účetní závěrka obce Košálov (včetně příloh)

Vyvěšeno 19.6.2018