cz pl
imgNavigaceimg
img
OÚ Košťálov
bullet Úvodní strana
bullet Úřední deska
bullet Faktografie
bullet Obecní zastupitelstvo
bullet Důležité dokumenty
bullet Fórum
bullet Ke stažení
bullet GDPR dokumenty
bullet KN 03/2019
Obec
bullet Svazek obcí
bullet Územní plán
bullet Historie
bullet Významné osobnosti
bullet Základní škola
bullet Mateřská škola
bullet Knihovna v Košťálově
bullet Knihovna v Kundraticích
bullet Adresář firem
bullet SDH Košťálov
bullet SDH Kundratice
bullet MS Skalice
bullet Rybáři
bullet Výtvarná skupina
bullet ČZS Košťálov
bullet Ostatní spolky
bullet Vikariát
bullet Hudba
bullet Termíny přistavení kontejnerů
bullet Mapa
Sport a relax
bullet Koupaliště
bullet LESOPARK
bullet FK Košťálov
bullet TJ Sokol Košťálov
bullet TJ Sokol Kundratice
bullet Centrum volného času
Webkamery
bullet Náměstí
bullet Koupaliště
bullet Centrum volného času
Ostatní
bullet Kontakty
bullet Kniha návštěv
bullet Fotogalerie
bullet Videogalerie
bullet Mapa webu
img
imgimgimg
imgRychlé zprávyimg
img
Musíte být přihlášeni, abyste mohli přidat zprávu.

digileo  
25.06.2019
foto z Country festivalu na [Klikni!]

digileo  
24.06.2019
foto Štísko a Poupěnkla na [Klikni!]

digileo  
20.06.2019
foto myslivci a školka na [Klikni!]

digileo  
17.06.2019
foto z Bumbáce na [URL]

digileo  
11.06.2019
foto z hasičské soutěže na [Klikni!]

digileo  
02.06.2019
druhý den Zlatá udice Košťálov na [Klikni!]

digileo  
02.06.2019
první den Zlatá udice Košťálov na [Klikni!]

digileo  
02.06.2019
foto sokolíků stanování na koupališti na [Klikni!]

digileo  
05.05.2019
foto z hasičské soutěže Soptík na [Klikni!]

digileo  
24.04.2019
foto z čarodejnic Sokola na [Klikni!]

Ukázat více zpráv
img
imgimgimg
imgZákladní školaimg
img
Základní škola
Název :Základní škola Košťálov, okres Semily
Druh školy :Základní s 1 - 5. ročníkem
Adresa :Košťálov 128 PSČ : 512 02
Zřizovatel :Obec Košťálov, Košťálov 201, IČO : 275841
Forma hospodaření :příspěvková organizace
Právní subjekt : od 1.ledna 2003
IČO organizace :70156565
Telefon :481 689 225
E-mail : skola@kostalov.cz
Ředitel školy :Mgr.Alena Janatová
Pedagogický sbor :Mgr.Květa Vejnarová, Mgr.Dagmar Voleská,
Mgr.Miroslav Kos, Alena Ptáčková, Miluše Nedvědová
Nepedagogičtí zaměstnanci :kuchařky: Renata Tůmová,
Hana Janatová
Vedoucí školní jídelny :Milena Moravcová
Školník a uklizeč :Vladimír Klíma
Počet dětí :77

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008


Základní škola Košťálov, okres Semily
PSČ 512 02, tel. 481 689 225
 IČO : 701 56 565
E-mail: skola@kostalov.cz
 č.ú. 162 254 329/0600
                    
Zpracovala : Mgr.Alena Janatová
V Košťálově dne 28.srpna 2008


1. Základní údaje o škole


Název : Základní škola Košťálov, okres Semily
Adresa : Košťálov 128 PSČ : 512 02
Zřizovatel : obec Košťálov, Košťálov 201, IČO : 275841
Forma hospodaření : příspěvková organizace
Právní subjekt od 1.ledna 2003, IČO organizace : 70156565
Ředitel školy : Mgr.Alena Janatová
Druh školy : Základní s l – 5. ročníkem
Datum zařazení do sítě : 1.1. 2003

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 IZO 102 442 771
kapacita 127
ŠKOLNÍ DRUŽINA
 IZO
 117 700 169
kapacita 50
ŠKOLNÍ KLUB
 IZO
  
ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ
 IZO
 102 878 170
kapacita 145 jídel
MATEŘSKÁ ŠKOLA
 IZO
  
JÍDELNA MATEŘSKÉ ŠKOLY
 IZO
  Charakteristika školy

ZŠ Košťálov je škola s 1.stupněm ZŠ. Ve školním roce 2007/2008 zde bylo vyučováno v 1. – 5. ročníku, v pěti třídách. Školu navštěvovalo 71 žáků z Košťálova, Kundratic a Čikvásek. ZŠ měla 1 oddělení školní družiny, které navštěvovalo celkem 24 dětí. Ke škole patří školní jídelna. Zřizovatelem školy je OÚ v Košťálově, který se o školu vzorně stará.
Ke škole patří celkem rozlehlý pozemek. Část je využita jako okrasná zahrada, část využíváme jako školní pozemek a travnatá část za školou slouží jako hřiště. Děti zde tráví (pokud to počasí dovolí) polední přestávku a školní družina ho využívá k různým hrám. Máme zde vybudované i doskočiště pro skok daleký.
V budově školy máme společenskou místnost, která se využívá při slavnostních akcích školy (zahájení školního roku, vystoupení dětí, divadelní představení a již mnoho let se zde uskutečňují výstavy obrazů zdejších malířů). Tuto místnost můžeme využívat též jako tělocvičnu. Na výuku tělesné výchovy chodíme ale hlavně do místní sokolovny, kterou máme naproti škole. Samozřejmě pokud jsou příznivé podmínky, cvičíme venku. Využíváme fotbalové a házenkářské hřiště a nový sportovní areál. V zimě, pokud je sníh, si užíváme krásných kopců v okolí naší obce k lyžování a sáňkování.
Dále máme v naší škole velice dobře vybavenou počítačovou učebnu. OÚ nám zakoupil 6 počítačů a v rámci projektu „Internet do škol“ jsme dostali dalších 6 počítačů, server a tiskárnu od MŠMT.
Budova školy je využívána i v odpoledních a večerních hodinách. Schází se zde děti na zájmové kroužky a nepovinné předměty (kterých jsme měli ve školním roce 2007/2008 celkem 8) a ve společenské místnosti probíhá i cvičení pro veřejnost (jóga, cvičení pro ženy, relaxační cvičení)

1. Přehled učebních plánů

Ve školním roce 2007/2008 se vyučovalo v 1.ročníku podle ŠVP č.j. 03/08 a ve 2. – 5. ročníku podle učebních dokumentů „Základní škola“, č.j. 16847/96-2.


Přehled nepovinných předmětů a zájmových útvarů

Na škole působily tyto zájmové kroužky :

Název
Vedoucí
Počet dětí
Výtvarný
p. Vl. Klíma
17
Keramický
pí S. Kolínská
8
Dramatický
p. Sůva
5
Počítače
pí uč. Hejsková
13
Zdravotnický
pí uč. Ptáčková
8
Anglický j.
pí uč. Vejnarová
8
Hra na flétnu
pí uč. Nedvědová
3
Hra na kytarupí uč. Voleská8
Sportovní
p. uč. Kos
10


2. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání

  Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele
Šk. rok
2006/07
2007/08
2006/07
2007/08
2006/07
2007/08
2006/07
2007/08
  5 5 78 7115
 1415
14


Údaje o prospěchu

Ročníkpočet žáků
prospělo
neprospělo
 1.10
9
1
 2.16
16
0
 3.16
16
0
 4.15
15
0
 5.15
15
0


Chování : v tomto školním roce nebyl na naší škole snížený stupeň z chování.

Školní rok 2006/2007
Školní rok 2007/2008
 Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odkladNastoupilo do 1. třídy
 Zapsaní do 1. třídyPočet žádostí o odklad
Nastoupí do 1. třídy
 106
10
14
 3 14


K bodu 3: Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2007/2087

  omluvených neomluvených
  celkem Ø na 1 žákacelkem
Ø na 1 žáka
 I. pololetí 3732 52,56 0 0
 II. pololetí 2789 39,28 0 0
 Celkem školní rok 6251 88,04 0 0


K bodu 3:  Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2007/2008
 GymnáziaSOŠ vč. konzervatoří
SOU, U
OU, PrŠ
8 letá
6 letá
4 letá
Přihl.
 Příj.Přihl.
Příj.
Přihl.
Příj.
Přihl.
Příj.
Přihl.
Příj.
Přihl.
Příj.
5
4
          


3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti

 Pracovník - úvazek vzdělání Délka praxe
 Ředitelka - 1 1.stupeň ZŠ 27let
 učitelka - 1 1.stupeň ZŠ 13let
 učitelka - 1 SpdgŠ 36 let
 učitelka - 1 2.stupeň ZŠ ČJ - HV 13 let
 učitelka - 1 1. stupeň ZŠ 25 let
 vychovatelka - 1 SpdgŠ 16 let
 ved.ŠJ - 0,5 střední ekonomické 30 let
 kuchařka - 0,6 stř. odborné učiliště 33 let
 kuchařka - 1 stř. odborné učiliště 24let
 školník a uklizeč - 1,65 střední 20 let


 OPZ Do 30-ti let 31-40 let 41-50 let nad 51 let
  celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen
 úplná  2/2 2/1 
 OZ    
 PZ  1/1  1/1
 žádná    


Další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2007/2008

 Název počet účastníků
 Výtvarná dílna 1
 Poradenský den 5
 Kurz AJ 2
 Hudební rok v RVP 1
 Vítáme Vánoce 1
 Velikonoční dílny 1


4. Řízení školy

Úkoly vytyčené v ročním plánu pro školní rok 2007/2008byly splněny. Roční plán přikládám.
Spolupráce s rodiči je velmi dobrá. Scházíme se 4krát ročně, jednou na společné schůzce všech rodičů na začátku roku, kde jsou rodiče informováni o všem, co jejich děti v novém školním roce čeká. 3krát za rok potom máme informační odpoledne pro rodiče.
Dobrou spolupráci máme také se ZŠ T.G. Masaryka v Libštátě. Provádíme např. vzájemné hospitace. My chodíme hlavně do 6. tříd abychom viděli, jak si naši žáci v Libštátě zvykají a jestli zvládají učivo. Učitelé z Libštátu zase navštěvují naši pátou třídu, aby měli představu, jaké děti k nim přejdou. Dále pořádáme společně Turnaje ve vybíjené, Dopravní soutěže a hlavně na závěr roku Olympijský den.
Také výborně spolupracujeme s mateřskou školkou (vzájemné návštěvy jak ve škole, tak ve školce, v červnu pak přijdou všichni budoucí prvňáčci do školy a zúčastní se vyučování , společné návštěvy divadelních představení apod.)
Výbornou spolupráci máme s místním OÚ v Košťálově, který nám vždy vychází vstříc. Zajišťuje nám kromě jiného dopravu na všechny akce, které škola pořádá (např. exkurze, návštěvy divadelních představení, celou zimu jezdíme bruslit apod.)
Dále máme dobrou spolupráci s Místní knihovnou (besedy pro děti) a s Okresní knihovnou v Semilech (besedy o Vánocích, Velikonocích, Vynášení zimy apod.)


5. Poradenské služby

Práce s žáky se specifickými poruchami učení
Na škole máme dyslektickou asistentku, která se stará o problémové děti. Využívá i různé počítačové programy, kterými je naše škola vybavena. Úzce spolupracuje s PPP v Semilech.
Minimální preventivní program
Zaměřujeme se hlavně na vhodné využití volného času dětí. Rozšířili jsme nabídku zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Máme kroužek výtvarný, hry na kytaru, sportovní, práce na PC, hry na flétnu, ruční práce, keramický, dramatický, , kroužek anglického jazyka, zdravotní, dopravní.
Učitelé všech tříd s dětmi otevřeně hovoří o škodlivosti drog a jiných návykových látek, čtou různé články s touto tématikou a pouští dětem videokazety.
Velkým přínosem je každoročně pořádaná beseda s MUDr. Vítem Šlechtou, který je v této problematice odborníkem.


7.Údaje o průběhu a výsledcích kontrol

4. 12. 2007 proběhla veřejnosprávní kontrola, která neshledala v hospodaření školy žádné nedostatky.


8.Akce během školního roku

- Jičín – město pohádek
- Dopravní hřiště
- Přespolní běh
- Plavecký výcvik
- Soutěž „O nejvšestrannější 4.třídu Jilemnicka“
- Pohádka Tuč a Ňák
- Pohádka Veverka Zrzečka
- Divadelní představení Betlémská hvězdička
- Návštěva Mikuláše s doprovodem a nadílkou
- Noc ve škole + Bobřík odvahy
- vystoupení dětí při rozsvěcení vánočního stromu
- Vánoční besídky pro děti
- Vánoční koncert pro rodiče
- Vánoční jarmark
- Kouzelnické představení
- Veletrh dětské knihy v Liberci
- Soutěž o nejlepší čtenáře
- Velikonoční jarmark
- Ukázka dravců a sov , spojená s letovým předvedením
- Promítání o Krkonoších
- Dopravní soutěţ pro všechny žáky školy
- Sběr starého papíru
- Okresní kolo soutěže Mladý zdravotník
- McDonald Cup – 2.,3. tř.
- Exkurze do Prahy
- Pohádka O flétně Adéle příčné
- Turnaj ve fotbale
- Atletický trojboj
- Návštěva Místní knihovny
- Jarní koncert pro rodiče
- Školní výlety ( Český ráj, ZOO Dvůr Králové, Krkonoše)
- Ekologická výchova
- Olympijský den se ZŠ Libštát
- Veselé dny na závěr školního roku( barevný, plážový)


 V Košťálově dne 28.8. 2008 
  Mgr.Alena Janatová
    ředitelka školy

Co se dočteme ve starých školních kronikách
Roku 1781 vydal císař Josef II. toleranční patent a v tomto roce byly odejmuty pozemky od chalupy Václava Rolce č. 10. Přičiněním učitele Koučinského se přikročilo ke stavbě školy. V roce 1805, kdy tento učitel zemřel, budova připadla dědicům a muselo se tedy vyučovat v pronajatých staveních.
Za učitele Josefa Manna se učilo v č. 28, pak v č. 37, po jeho smrti se vyučovalo v č. 10, 29, 83 a konečně v č.8. Tento domek v r. 1857 od tehdejšího držitele Františka Kříže (hostinského a mistra kovářského)občané s patronátním úřadem za 1700 zlatých koupili a určili za školu.
A jak tato škola vypadala? To se dočteme ve staré školní kronice, kterou v letech 1874 - 1878 psal pan učitel Antonín Hartl :
"Škola byla celá dřevěná, školní světnice malá, střecha samá díra, takže všude prší a voda teče do stavení, podle shnilého žlabu padá voda na schody a v zimě zmrzá, takže každého dne běží o úraz kteréhokoliv žáka.
Pan učitel měl jedinou světničku nad sklepem. mimo tu světničku tu jest ještě komora s prkenným stropem, kuchyň žádná, pouze černý komín, studna zanešená, pumpa shnilá, voda nechutná, stodola, dřevník i chlév sešlý. A do takovéto školy přivedli občané již nyní v letech sedmdesátých nového učitele!
Ačkoliv zde nemá učitel pražádný vliv na obecní záležitosti, dovolil si na jedné schůzi přednésti obecnímu zastupitelstvu žádost o zřízení druhé třídy, poněvadž do školy chodí 140 dítek!
A ku podivu, snad že v okolí i menší obce rozšiřují a staví krásné školy, uchytili se všichni členové obecního zastupitelstva té myšlenky a usnesli se na jaře 1876 ke stavbě přikročit. Ale nakonec dostala přednost stavba mostu a silnice".
Trvalo ještě dlouhých 12 let, než se ke stavbě nové školní budovy přistoupilo doopravdy. Začalo se v r. 1888 a 15.září 1889 byla škola slavnostně otevřena.
Slavnostní otevření nové školní budovy nám popsal pan Jan Matoušek ( řídící učitel v letech 1878 - 1905) : "Slavnost svěcení budovy školní jest stanovena na 15.září 1889. Jak nemile jsme zřeli však vstříc nepohodě, která v týž dnech panovala. Od časného rána chrlila mračna spousty deště provázené prudkým vichrem. Zdálo se, že je celá slavnost zmařena. Když však o 9 hodině obecenstvo v hojném počtu scházeti se počalo, tu zdálo se, že ani rozpoutaní živlové nemohou udusit potěšení nad vykonaným dílem.
V 9.30 hod. se vydal slavnostní průvod ze staré budovy do chrámu Páně.
O desáté měl pan farář Augustin Dostálek slavnostní kázání, výhradně k významu slavnosti. Potom následovaly slavné služby Boží. Mezi tím přestalo pršet a obloha se vyjasnila, takže se mohlo přikročit k hlavnímu výkonu svěcení. Pak se vydal průvod k nové školní budově. Po slavnostních proslovech následovalo předání klíče. Stavitel odevzdal klíč starostovi a tento řídícímu učiteli.
Před budovou pak ještě c.k. školní inspektor proslovil slavnostní řeč, která způsobila nezapomenutelný, hluboký zážitek v srdcích všech přítomných".

Zajímavosti z historie školy
1889 - Ve škole se konala volba obecního výboru, které se zúčastnil Antal Stašek. Škola je trojtřídní, v 1. a 2. třídě je 70 dětí, ve 3. třídě je 100 žáků
1913 - Místní školní radou(MŠR) bylo usneseno zřídit na loukách u čp.3 "Rejdiště" pro školní děti. Tři roky po válce neměla MŠR na vydání ani haléř. Aby mohl být pořízen prapor ve státních barvách, musela požádat místní textilní závody o darování látky. Zavedeno elektrické vedení do školy
1928 - Dar bývalého zdejšího továrníka S. Hyblera škole : šicí stroj
1929 - Podmínky pro nového školníka: měsíční plat 100 korun, zdarma byt (1 místnost), otop a světlo, uchazeč nesmí mít malé děti
1930 - Následkem opětovného vzrůstu počtu dětí (počet na třídu snížen max. na 60), projevil se nedostatek učeben. Bylo uvažováno o stavbě domu pro učitele.
1936 - Poprvé se objevuje v zápiscích kronikáře slovo "konkurz". O místo řídícího učitele bylo 5 žadatelů, z nichž služebně nejstarší byl Vojtěch Štěpánek (nar. 1882 ve Vídni) a kterého školský úřad jmenoval od 1.7. 1937 řídícím učitelem. Je mnoho nezaměstnaných učitelů a vláda snížila max. počet žáků z 60 na 45 pro jednu třídu.Následkem toho byl naturální byt přeměněn na třídu a další třída musela být umístěna v zasedací síni obecního domu čp. 201. Škola má jen dvě třídy.
1953 - Škola opět trojtřídní.
1955 - Škola rozšířena o čtvrtou třídu. Škola pětitřídní
1974 - Byl zbourán prastarý domek čp.10, v kterém se kdysi také učilo. Na jeho místě se začalo s přístavbou stávající školní budovy.
1979 - Snížen počet tříd na čtyři.
1981 - Otevřena nová škola, začala přestavba staré budovy.
1989 - Dokončena přestavba staré budovy a škola dostala dnešní podobu.
1997 - Opět připojen pátý ročník k 1. stupni ZŠ.

Řídící učitelé a ředitelé, kteří na zdejší škole působili
Jan Matoušek 1889 - 1905 Jan Nožička 1936 - 1937 Eva Stehlíková 1984 - 1990
Josef Bracháček 1905 - 1906 Vojtěch Štěpánek 1937 - 1939 Jan Šindelář 1990 - 1995
František Mádle 1906 - 1918 Pavel Riegr 1939 - 1945 Mgr.Vilém Celfl 1995 - 1999
Antonín Řepka 1918 - 1933 Josef Antoš 1945 - 1975
Zdeněk Jandourek 1934 - 1936 Marie Libánská 1975 - 1984

bullet Přidal admin , 24.01.2008 15:31:27 6109 Přečteno · Tisknout
img
imgimgimg
imgHlášení místního rozhlasuimg
img
Hlášení z 16.8.2019 
Hlášení ze dne 9.8.2019 
Hlášení ze dne 2.8.2019 
img
imgimgimg
imgKalendář akcíimg
img img
imgimgimg
imgKdo je onlineimg
img bullet Hosté online: 3
Žádný člen není online

bullet Registrovaní členové: 144
bullet Neaktivovaní členové: 0
bullet Nejnovější člen: Miroslav
img
imgimgimg
imgPřihlášeníimg
img
Jméno

HesloNejste členem?
Zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Nechte si poslat nové.
img
imgimgimg
imgDůležitá telefonní číslaimg
img
Kontakty obecodkaz
Záchranné a bezp. složky
Tísňové volání 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Čísla poruchových služeb
ČEZ a.s. 840 850 860
PLYN 1239
Další čísla
Policie ČR Okresní ředitelství Semily 974 475 111
Policie ČR Obvodní odd. Semily 481 623 333
MUDr. Vít Šlechta (ordinace) 481 689 344
MUDr. Jůza (zubní) 481 689 323
img
imgimgimg
imgZelená obecimg
img img
imgimgimg
imgOdkazyimg
img
Czech POINT
Krkonoše
img
imgimgimg
imgNahlášení páleníimg
img
Nahlášení pálení
img
imgimgimg
Copyright © 2005 - 2019 obec Košťálov | Všechna práva vyhrazena